• خدمات حمل
  گاز مایع
  Image 1
  اطمینان
  Image 2
  کیفیت
  Image 3
  دارای گواهینامه استاندارد
  Image 4
  ارسال بار به سراسر کشور
  Image 5
  به روز
  Image 6
  دارای مشتریات متعدد
 • حمل
  با کیفیت
  سریع
  طالایه داران خیبر

شرکت طلایه داران خیــبر

ماههشهر، جنب فرودگاه